MS-59

Konstrukcja: policzkowa z podstopnicami
Balustrada: dwie wstęgi
Drewno: kosipo