MS-34

Konstrukcja: policzkowa z podstopnicami
Balustrada: dwie wstęgi
Drewno: teak