MS-18

Konstrukcja: policzkowa ażurowa
Balustrada: dwie wstęgi
Drewno: kosipo