MS-12

Konstrukcja: policzkowa z podstopnicami
Balustrada: kuta, kowalstwo artystyczne
Drewno: kosipo