MS-66

Konstrukcja: policzkowa ażurowa
Balustrada: tralki
Drewno: kosipo