MS-60

Konstrukcja: schody na betonie
Balustrada: kuta, kowalstwo artystyczne
Drewno: kosipo
Wykonawca: Projekt balustrady wykonała Radomiła Banach