MS-51

Konstrukcja: schody na betonie
Balustrada: dwie wstęgi
Drewno: amazakoue